top of page

Firma „GUMOPLAST” s.c. W. Kowalski, R. Kowalski, Ł. Kowalski specjalizująca się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, gumy i metalu. Zobowiązuje się, że jej nadrzędnym celem jest spełnienie wymagań i potrzeb Klienta. Satysfakcję i uznanie Klienta chcemy osiągać  poprzez:

 

  • Poznawanie i spełnianie oczekiwań naszych Klientów;

  • Wytwarzanie wyrobów zgodnie z wymaganiami Klienta;

  • Spełnianie obowiązujących wymagań prawnych i norm technicznych;

  • Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników;

  • Wdrażanie nowoczesnych technologii oraz dostosowywanie metod pracy do najwyższych standardów.

 

Cele te zamierzamy osiągnąć dzięki stosowaniu i ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania norm ISO 9001.

Zobowiązujemy się do ciągłe doskonalenia systemu zarządzania jakością.

 

Jako Właściciele, deklarujemy zapewnienie niezbędnych zasobów dla prawidłowego funkcjonowania systemu oraz gwarantujemy utrzymanie najwyższego poziomu naszych produktów i usług.

bottom of page